Ochrona

Podstawowym obowiązkiem pracowników ochrony jest czuwanie nad bezpieczeństwem naszych Klientów, ochrona ich mienia, zapobieganie włamaniom bądź kradzieżom.

Więcej...

Monitoring

Jednym z rozwiązań zapobiegającym kradzieżom z włamaniem lub napaścią jest podłączenie systemu alarmowego do Stacji Monitorowania Alarmów.

Więcej...

Systemy Alarmowe

Do korzystania z usług Stacji Monitorowania Alarmów niezbędne jest posiadanie systemu alarmowego.

Więcej...

Odwołaj Alarm

W celu odwołania patrolu interwencyjnego, należy skontaktować się ze Stacją Monitorowania Alarmów

Więcej...

2017-04-09
Gala MMA w Radomsku
2017-03-30
Koncert Michała Szpaka

Telewizja przemysłowa analogowa i IP

CCTV CamerasStosowanie systemów telewizji przemysłowej montowanych przez firmę TRANSFER w sposób istotny przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. Pozwala zminimalizować zagrożenia mogące wystąpić w domu, sklepie, szkole, na boisku czy podczas imprezy masowej.

Zamontowanie systemów telewizyjnych okazuje się bardzo dobrym rozwiązaniem w sklepach, przedsiębiorstwach produkcyjnych i punktach usługowych, ponieważ umożliwiają rejestrację i archiwizowanie zdarzeń w nadzorowanym obszarze, co zabezpiecza przed atakami wandalizmu,włamaniami czy atakami agresji.

Nasza firma oferuje zaprojektowanie, instalację oraz ewentualną modernizację systemu telewizji użytkowej dla wszystkich możliwych zastosowań.
Nasi pracownicy są gotowi aby umówić się z Państwem na wizytę, podczas której dokonamy wstępnej analizy obiektu, oraz określimy wstępny zakres ochrony obiektu.

Następnie wykonamy dla Państwa szczegółowy projekt techniczny, gdzie określimy obszar objęty monitoringiem oraz parametry i typu sprzętu jaki będzie zainstalowany w Państwa siedzibie.
Z chwilą podpisania umowy na instalację systemu telewizji przemysłowej określamy dokładny koszt usługi, termin wykonania oraz projekt i parametry techniczne instalacji.

W umówionym terminie nasi pracownicy przystąpią do pracy w Państwa obiekcie. Instalacja okablowania, punktów instalacji kamer i serwera będzie przebiegała szybko i sprawnie, ograniczając do niezbędnego minimum zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu firmy.
Po zainstalowaniu całego systemu nasza firma przeprowadza szkolenie z zakresu obsługi systemu.

Copyright © 2024 Transfer Ochrona - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.ochronatransfer.pl/oferta/telewizja-przemyslowa-analogowa-i-ip/