Ochrona

Podstawowym obowiązkiem pracowników ochrony jest czuwanie nad bezpieczeństwem naszych Klientów, ochrona ich mienia, zapobieganie włamaniom bądź kradzieżom.

Więcej...

Monitoring

Jednym z rozwiązań zapobiegającym kradzieżom z włamaniem lub napaścią jest podłączenie systemu alarmowego do Stacji Monitorowania Alarmów.

Więcej...

Systemy Alarmowe

Do korzystania z usług Stacji Monitorowania Alarmów niezbędne jest posiadanie systemu alarmowego.

Więcej...

Odwołaj Alarm

W celu odwołania patrolu interwencyjnego, należy skontaktować się ze Stacją Monitorowania Alarmów

Więcej...

2017-04-09
Gala MMA w Radomsku
2017-03-30
Koncert Michała Szpaka

SPL - 5010 R 1314x1447 RGBSystemy alarmowe

W zakres naszych usług oferujemy kompleksowe projektowanie oraz realizację profesjonalnych systemów zabezpieczeń.

Nasi specjaliści są kwalifikowanymi pracownikami zabezpieczenia technicznego projektują i wykonują systemy technicznej ochrony mienia takie jak:

 • systemy sygnalizacji włamania i napadu;
 • systemy sygnalizacji zagrożenia pożarem;
 • systemy kontroli dostępu;
 • systemy rejestracji czasu pracy;
 • systemy telewizji dozorowej;
 • systemy automatyki;
 • systemy sygnalizacji zagrożeń chemicznych.

Instalacje systemów alarmowych wykonujemy zgodnie z Normą PN-93/E-08390 SYSTEMY ALARMOWE.
Posiadamy uprawnienia do opracowywania i wdrażania planów ochrony oraz projektowania systemów zabezpieczeń do klasy zagrożenia SA 4. Oferujemy całodobową usługę serwisową oraz bieżącą obsługę i konserwację wszystkich systemów bezpieczeństwa.

Cena realizacji każdego systemu zabezpieczenia uzależniona jest od specyfiki obiektu, jego wielkości i organizacji jego funkcjonowania. Uwzględnia wartość materiałów, robocizny oraz marżę, która pokrywa koszty pośrednie i zysk firmy.

System alarmowy montowany przez firmę TRANSFER to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem. Najczęściej montujemy systemy oparte na czujnikach ruchu PIR i czujnikach magnetycznych (kontaktronach) umieszczanych na oknach, drzwiach, bramach garażowych (naruszenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.

  W skład systemów alarmowych wchodzą:
  • centrala alarmowa ("serce" całego systemu)
  • klawiatura alarmowa (inaczej zwana manipulatorem kodowym, za pośrednictwem tego urządzenia komunikujemy się z centralą)
  • różnego typu czujniki i detektory
  • sygnalizatory (urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów alarmowego - alarm, sabotaż itp.)
  • dialer telefoniczny (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - za pomocą sieci telefonii stacjonarnej)
  • moduł GSM, moduł radiowy (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - za pomocą sieci komórkowej GSM)
  • radiolinia (nadajnik z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie wstrzymania alarmu na wejściu do obiektu, wyzwolenia alarmu napadowego)

Nasza firma w celu zabezpieczenia mienia klientów montuje następujące czujniki i detektory:

  Detektory ruchu:
  • pasywne czujki podczerwieni (PIR) - Reagują na zmianę promieniowania podczerwonego (emitowanego przez obiekty o temperaturze wyższej od otoczenia), nie są one wrażliwe na obiekty nie emitujące ciepła lub emitujące go zbyt mało (np. wskutek izolacji termicznej).
  • czujniki mikrofalowe - Działają na zasadzie radaru Dopplerowskiego wysyłając falę elektromagnetyczną i odbierając falę odbitą (wskutek odbicia fali od poruszającego się obiektu następuje zmiana jej częstotliwości), są one wrażliwe głównie na ruch w kierunku do i od czujki.
  • czujniki ultradżwiękowe - Działanie zbliżone do mikrofalowych, z tą różnicą że wykorzystują fale akustyczne (w zakresie niesłyszalnym) i reagują na ruch ośrodka (powietrza); w związku z tym podatne są na fałszywe alarmy wywołane przepływem powietrza.
  Detektory przejścia:
  • bariery podczerwieni - Składają się z nadajnika i odbiornika oraz (opcjonalnie) luster odbijających wiązkę światła podczerwonego, przerwanie wiązki (spowodowanie zaprzestania docierania jej do odbiornika) powoduje zadziałanie alarmu. Na ogół są to rozwiązania 2D (nadzorujące jedną płaszczyznę), możliwy jest też montaż systemów nadzorujących przestrzeń (3D); aby zabezpieczenie takie było skuteczne wiązki muszą przebiegać odpowiednio gęsto.
  • czujniki umieszczane w podłożu - Działają w oparciu o wykrywanie nacisku lub pętlę indukcyjną.
  • kontaktrony magnetyczne - Reagują na zanik lub pojawienie się pola magnetycznego spowodowany zmianą położenia drugiej części np. wskutek otwarcia drzwi.
  • czujka stłuczenia szyby.
  Detektory pożaru:
  • optyczne czujki dymu - Dym który dostaje się do komory powoduje rozpraszanie światła podczerwonego emitowanego przez diodę LED, co prowadzi do oświetlenia detektora i zadziałania czujki.
  • półprzewodnikowe detektory dymu - Reagują na substancje chemiczne wchodzące w skład dymu.
  • termiczne - Reagują na ciepło wydzielane w trakcie spalania.
Copyright © 2024 Transfer Ochrona - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.ochronatransfer.pl/oferta/systemy-alarmowe/