Ochrona

Podstawowym obowiązkiem pracowników ochrony jest czuwanie nad bezpieczeństwem naszych Klientów, ochrona ich mienia, zapobieganie włamaniom bądź kradzieżom.

Więcej...

Monitoring

Jednym z rozwiązań zapobiegającym kradzieżom z włamaniem lub napaścią jest podłączenie systemu alarmowego do Stacji Monitorowania Alarmów.

Więcej...

Systemy Alarmowe

Do korzystania z usług Stacji Monitorowania Alarmów niezbędne jest posiadanie systemu alarmowego.

Więcej...

Odwołaj Alarm

W celu odwołania patrolu interwencyjnego, należy skontaktować się ze Stacją Monitorowania Alarmów

Więcej...

2017-04-09
Gala MMA w Radomsku
2017-03-30
Koncert Michała Szpaka

Ochrona fizyczna w budynkuOchrona fizyczna

Nasi pracownicy są doskonale przygotowani do pracy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa chronionego mienia.

W zależności od potrzeb i uzgodnień, pracownicy ochrony są wyposażeni w prawnie dozwolone środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności. Wszyscy umundurowani są w jednolite mundury służbowe. Znają zasady postępowania i stosowania wewnętrznych systemów alarmowych oraz innych środków przywoławczych.

Przez całą dobę w siedzibie naszej firmy dyżuruje dyspozytor gotowy natychmiast zareagować na sytuację zagrożenia.
W zależności od potrzeb zapewniamy oznakowany samochód służbowy oraz grupę interwencyjną.

W zakres i obowiązki ochrony wchodzą następujące działania:

  • Zapewnienie ładu i porządku, oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie chronionego obiektu
  • Dozór pojazdów zaparkowanych w miejscach wyznaczonych
  • Obserwacja osób wchodzących na teren obiektu
  • W przypadku stwierdzenia w obiekcie osób niepowołanych, zakłócających porządek, agresywnych i stanowiących zagrożenie podjęcie skutecznych działań prowadzących do opuszczenia terenu zgodnie z obowiązującym prawem
  • Natychmiastowa reakcja i interwencja w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych stanowiących zagrożenie, takich jak pożar, zalanie itp. poprzez powiadomienie właściwych służb.

Copyright © 2024 Transfer Ochrona - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.ochronatransfer.pl/oferta/ochrona-fizyczna/