Ochrona

Podstawowym obowiązkiem pracowników ochrony jest czuwanie nad bezpieczeństwem naszych Klientów, ochrona ich mienia, zapobieganie włamaniom bądź kradzieżom.

Więcej...

Monitoring

Jednym z rozwiązań zapobiegającym kradzieżom z włamaniem lub napaścią jest podłączenie systemu alarmowego do Stacji Monitorowania Alarmów.

Więcej...

Systemy Alarmowe

Do korzystania z usług Stacji Monitorowania Alarmów niezbędne jest posiadanie systemu alarmowego.

Więcej...

Odwołaj Alarm

W celu odwołania patrolu interwencyjnego, należy skontaktować się ze Stacją Monitorowania Alarmów

Więcej...

2017-04-09
Gala MMA w Radomsku
2017-03-30
Koncert Michała Szpaka

Monitoring

Monitorowany system alarmowy to najskuteczniejszy profesjonalny system zabezpieczenia życia i mienia przed napadem, kradzieżą i pożarem realizowany przy użyciu elektronicznych central alarmowych, dozorowanych przez nasze komputerowe Stacje monitorujące, obsługiwane całodobowo, zgodnie z dwustronnie uzgodnioną procedurą alarmową, przez odpowiednio przeszkolonych operatorów.

W przypadku powstania zagrożenia włamaniem, sabotażem lub napadem najszybszą i najpewniejszą interwencję zapewniają PATROLE INTERWENCYJNE naszej firmy. Jednolicie umundurowani pracownicy w/w PATROLI patrolują oznakowanymi samochodami podległy sobie teren i dzięki bezpośredniej łączności ze Stacją Monitorowania Alarmów podejmują interwencje na sygnał o zagrożeniu obiektu. Są oni wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego (kajdanki, gaz obezwładniający, pałka typu Tonfa) oraz broń palną i pozostają w pełnej gotowości do podjęcia interwencji przez 24 godziny na dobę 365 dni w roku.
Członkowie patroli interwencyjnych są kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej oraz posiadają legitymacje osób dopuszczonych do posiadania broni tj. spełniają wszelkie wymogi nałożone przez ustawę o ochronie osób i mienia oraz akty wykonawcze.

telewizja przemysłowa

Oprócz ochrony obiektu monitorowanie systemu sygnalizacji alarmowej zapewnia ponadto:

  • bieżącą kontrolę sprawności tej instalacji
  • kontrolę otwarcia i zamknięcia obiektu (uzbrojenia i rozbrojenia systemu)
  • możliwość natychmiastowego zaalarmowania służ specjalnych tj. Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego bez konieczności wybierania numeru telefonicznego
  • zainstalowanie i obsługę sygnalizatorów przeciwnapadowych
  • możliwość uzyskania wydruku zdarzeń za dowolny okres, itp.

System monitorowania może funkcjonować w oparciu o następujące systemy łączności:

  • łącze telefoniczne TPSA lub innego operatora telefonii przewodowej.
  • łącze radiowe (preferowane) realizowane za pomocą panelu radiowego. Zaletą systemu jest przekazywanie sygnału o zagrożeniu bezpośrednio do Stacji Monitorowania.
  • łącze telefoniczne GSM

Copyright © 2024 Transfer Ochrona - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.ochronatransfer.pl/oferta/monitoring/