Ochrona

Podstawowym obowiązkiem pracowników ochrony jest czuwanie nad bezpieczeństwem naszych Klientów, ochrona ich mienia, zapobieganie włamaniom bądź kradzieżom.

Więcej...

Monitoring

Jednym z rozwiązań zapobiegającym kradzieżom z włamaniem lub napaścią jest podłączenie systemu alarmowego do Stacji Monitorowania Alarmów.

Więcej...

Systemy Alarmowe

Do korzystania z usług Stacji Monitorowania Alarmów niezbędne jest posiadanie systemu alarmowego.

Więcej...

Odwołaj Alarm

W celu odwołania patrolu interwencyjnego, należy skontaktować się ze Stacją Monitorowania Alarmów

Więcej...

2017-04-09
Gala MMA w Radomsku
2017-03-30
Koncert Michała Szpaka

Ochrona imprez masowych

Zabezpieczamy wszelkiego rodzaju imprezy od meczy piłkarskich i koncertów po imprezy firmowe i okolicznościowe zgodnie z ustawą z dn.20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Pracownicy służb porządkowych posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych i ich działaniami kierują osoby posiadające uprawnienia kierownika do spraw bezpieczeństwa. Wyposażeni są w jednakowe sorty mundurowe, identyfikatory oraz w środki łączności zewnętrznej i wewnętrznej.

Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia przygotowywany jest plan ochrony imprezy uwzględniający rodzaj imprezy, czas trwania, liczbę uczestników oraz topografię obiektu a także realne zagrożenia.

SDC10246SDC10250SDC10251 

Copyright © 2024 Transfer Ochrona - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.ochronatransfer.pl/oferta/ochrona-imprez-masowych/